xKalkulator - tworzenie ofert dla klientów

Poświęcasz kilka godzin dziennie na wycenę zleceń dla klientów? Pracownik nie jest w stanie samodzielnie oszacować kosztów lub popełnia błędy? Wycena, którą przygotowujesz jest skomplikowana i czasochłonna? Ta oferta jest dla Ciebie.

xKalkulator to arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc  wspomagający przygotowanie oferty dla klienta.

Czym jest xKalkulator ?

xKalkulator to arkusz kalkulacyjny, który pozwala uprościć i przyspieszyć pracę w zakresie przygotowywania i wydruku (tradycyjnie lub cyfrowo do .pdf) ofert dla klientów. Składa się z modułów:

1. Moduł odpowiedzialny za wizualne generowanie oferty dla klienta:

  • nagłówek i stopka
  • data i miejsce przygotowania
  • pozycje w ofercie (nazwa, ilość, wartość netto i brutto)
  • podsumowanie
  • dodatkowe informacje jak numer konta, kto sporządził itp.

2. Moduł obliczeniowy dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i zaprojektowany wg wytycznych Zamawiającego. Pozwala na wyliczenie pojedynczej pozycji jaką chcemy przedstawić klientowi i wstawieniu jej do do oferty. Następnie można przystąpić do wyliczenia kolejnej pozycji lub też wydrukować i zapisać propozycję dla klienta.

Obliczenia te mogą przyjmować różne formy:
a) Pobranie nazwy i ceny z listy produktów i pomnożenie przez ilość
b) Pobranie nazwy i ceny z listy produktów i pomnożenie przez liczny niecałkowite (np. wyliczenie kosztu szyby w zakładzie szklarski gdzie ceną wyjściową jest cena za m2)
c) Wyliczenie kosztu produkcji, na który składa się kilka elementów jak zużycie materiału, koszt pracownika, czas realizacji itp

Dla każdego z powyższych może być ustalony narzut oraz wyliczone podatki i inne wartości, które są przydatne dla Zamawiającego.

Przygotowujemy kalkulatory dla branż takich jak produkcja mebli, produkcja parapetów, blatów kuchennych, schodów, budownictwo, elektroinstalatorstwo i wszelkie branże gdzie liczy się szybkość i mały nakład pracy w przygotowaniu oferty dla klienta.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.Poniżej przedstawiamy działanie xKalkulatora na przykładzie przygotowania oferty na ulotki i plakaty w druku cyfrowym - arkusz przeznaczony dla drukarni cyfrowej.

Jak działa xKalkulator?

Przykładowy wygląd okna w zakładce „Kalkulator” przed przystąpieniem do pracy na xKalkulatorze:

 

 

 

Po lewej, na żółtych polach, znajdują się się parametry wyceny. Operator xKalkulatora będzie wybierał z poszczególnych list właściwe kryteria.Po wypełnieniu wszystkich pól w kolumnach „Szczegóły wyceny” zostaną obliczone stosowne wartości, natomiast w kolumnie „Cena” będzie podana łączna cena netto za wybrane opcje. Przykładowy wygląd okna po wyborze parametrów wyceny:

 

 

 
Kliknięcie niebieskiego przycisku, widocznego po prawej stronie pod ceną netto, spowoduje dodanie pozycji do oferty. Aby dodać kolejną pozycję, należy podać wymagane parametry wyceny dla kolejnego produktu i ponownie kliknąć przycisk „Dodaj pozycję do oferty”.

Wprowadzanie modyfikacji

Skrypt xKalkulator umożliwia samodzielną edycję parametrów potrzebnych do wyceny. Operator może zmieniać ceny, opisy parametrów oraz dodawać lub usuwać istniejące dane, w tym także regulować wysokość narzutów na poszczególnych produktach. Własne parametry definiujemy w arkuszach Ustawienia.

Wydruk oferty

Wszystkie produkty, które sparametryzowano w zakładce „Kalkulator” i które zostały dodane do oferty, będą wyszczególnione w tabeli w zakładce „Oferta do druku”. Po prawej stronie znajdują się 3 przyciski, pierwszy nadaje aktualną datę i generuje numer wyceny, drugi eksportuje ofertę do pliku pdf, trzeci zapisuje do pliku ods do późniejszej edycji. Plik pdf i ods automatycznie zapiszą się w folderach pdf i ods utworzonych podczas instalacji skryptu na dysku c w folderze wyceny.


Poniższa wersja demo umożliwia zapoznanie się z funkcjami skryptu - możliwość zamiany parametrów oraz dodawania pozycji do oferty została ograniczona do modułu Banery.

Uwaga ważne - ze względu na zmiany w programie Libre Office skrypt w archiwum do pobrania znajduje się w 2 wersjach. Plik o nazwie xKalkulator_AR_v2_1_1-DEMO-LO512.ots - działa na wersjach Libre Office 5.1.2 i niższych, plik xKalkulator_AR_v2_1_1-DEMO-LO516.ots działa na wersji Libre Office 5.1.6 i wyższych.


Cena za pełną wersję wynosi 399 zł brutto (druk cyfrowy, offsetowy, wizytówki, druk wielkoformatowy, banery i siatki, dodatkowe usługi) i w tej kwocie zapewniamy:
- dostosowanie do danych i wymagań klienta czyli uzupełnienie parametrów, danych kontaktowych itp.
- ewentualna zmiana sposobu obliczeń (dodanie lub usunięcie składowych)
- zaprojektowanie jednego dodatkowego modułu np. przygotowywanie ofert dla naklejek, pieczątek czy też inne usługi jakie Państwo oferują. Oczywiście sposób wyliczeń zaprojektowany po konsultacjach.
W przypadku większej ilości modułów koszt do ustalenia indywidualnie ale z reguły jest to kwota 63 zł brutto za sztukę.

Istnieje również możliwość zamówienia wersji uwzględniającej tylko wydruki cyfrowe, offsetowe i wizytówki. Cena 250 zł brutto, tutaj w cenie zapewniamy:
- dostosowanie do danych i wymagań klienta czyli uzupełnienie, danych kontaktowych
- ewentualna zmiana sposobu obliczeń (dodanie lub usunięcie składowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany kalkulatorem dla innej branży sprawdź nasz uniwersalny wzór oferty handlowej.